iShpejti

🎁  Karta e Klientit: Përfitime të Pafundme! Abonohu Sot! 🎁

Kjo politika e privatësisë  zbatohet për iShpejti.al edhe për cdo faqe, aplikacione edhe shërbime të tjera dixhitale në lidhje me të cilat është e lidhur ose postuar kjo politika e privatësisë.

Kjo politika e privatësisë spjegon se si iShpejti.al mbledh edhe përdor të dhëna edhe informacione që  mund të identifikojnë ose mund të lidhen direkt me një person individual (“informacione personale”). iShpejti.al respekton të drejten tuaj për privatësi. Aftesia juaj për të bërë zgjedhjet e duhura në lidhje me përdorimin e informacionit tuaj është e rëndësishme për ne. Kjo politika e privatësisë spjegon politiken e iShpejti.al në lidhje me grumbullimin, përdorimin, zbulimin edhe mbrojtjen e cdo informacioni që marrim duke përfshirë informacionin tuaj personal (nëse ka).

Dyqani iShpejti.al ofron produkte që mund të shpërndahen edhe ofrohen në faqen e internetit iShpejti.al.

Informacionet që iShpejti.al kërkon nga Përdoruesit

Dyqani iShpejti përdor shërbime për të mbledhur informacione në lidhje me aktivitetet edhe veprimet e përdoruesve që ndërveprojnë me iShpejti.al. Informacione të tilla mund të përfshijnë adresen IP, ID – në e sesionit, llojin e shfletuesit, ID – në e celularit ose të desktopit, referuesit, numrat e telefonit, emailet, adresat, emrat, detajet e porositjes, mënyrën e pagesës, komentet ose përgjigjet e dhëna nga Përdoruesi për cdo njësi të  përmbajtjes së ndërveprimit të disponueshme në Faqe. Informacione të tilla mund të kualifikohen si Informacione Personale në juridiksionin e disa përdoruesve, megjithatë nuk përdorim asnjëherë të dhëna të tilla për të identifikuar individet drejtpërdrejt ose për ta lidhur atë me individe.

Ne mund të mbledhim të Dhëna Personale kur ndërveproni me dyqanin e iShpejti.al kur:

 • Blini, shisni mallin e blerë nga dyqani ynë.
 • Bini dakord të merrni emailet tona promovuese.
 • Vizitoni faqen tonë.
 • Bini dakord me perdorimin tonë të cookies.
 • Merrni pjesë në konkurset ose promovimet tona.
 • Jepni pëlqimin tuaj që të mbledhim edhe të përpunojmë të dhënat e vendndodhjes suaj.
 • Kontaktoni Shërbimin tonë të Klientit.

 

Si iShpejti.al mbron informacionet

Dyqani iShpejti ndjek ligjet në fuqi edhe standartet e përgjithshme të pranuara të industrisë  për të mbrojtur informacionet personale të dërguara në dyqanin iShpejti duke zbatuar masa teknike edhe organizative për mbrojtje si gjatë transmetimit ashtu si edhe kur dyqani iShpejti merr informacionet tuaja një herë. Këto masa do të përshtaten edhe përditesohen vazhdimisht në përputhje me standartet aktuale të industrisë. Asnjë metodë e transmetimit në internet, ose metoda e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurtë megjithatë dyqani iShpejti përpiqet të përdorë mjete të pranueshme nga tregu për të mbrojtur informacionet personale por dyqani iShpejti nuk mund të garantojë sigurinë absolute të tyre.

 

Si iShpejti.al përdor informacionet

Dyqani iShpejti nuk do të ndajë të dhënat tuaja me kontrolluesit e paleve të treta (p.sh palet e treta që përdorin të dhënat personale për qëllimet e tyre) . Dyqani iShpejti do të zbulojë vetëm informacione personale sic përshkruhet në këte politikë të privatësisë , ose kur kërkohet me ligj, urdhërpadi ose urdhëresë të gjykates; ne do të përpunojmë, përdorim ose do të ndajmë vetëm informacionet personale të përdoruesit me palet e treta me lejen eksplicite të përdoruesit. Dyqani iShpejti përdor informacione personale në masen e nevojshme për qëllime të brendshme – p.sh në lidhje me ofrimin e shërbimeve, për të siguruar përdoruesit me reklama që dyqani iShpejti në mënyrë të arsyeshme beson se mund të jenë të dobishme ose interesante për përdoruesin. Përvec kësaj, duke analizuar të gjithë  informacionin që dyqani iShpejti merr, duke përfshirë të gjitha informacionet në lidhje me përdoruesit edhe ndërveprimin e tyre me web – faqen iShpejti.al, dyqani iShpejti mund të përpilojë në mënyrë të pakthyeshme informacionin e lidhur statistikor. Informacioni statistikor ndihmon në mirëkuptimin e trendeve edhe nevojave të klienteve në mënyrë që të konsiderohen produkte edhe sherbime të reja edhe kështu produktet edhe sherbimet ekzistuese mund të përmiresohen edhe përshtaten sipas dëshirave të konsumatoreve.  Informacioni statistikor është  anonim në vetvete edhe nuk identifikon ndonjë përdorues ose klient të vecantë të dyqanit iShpejti. Dyqani iShpejti mund të ndajë informacione të tilla statistikore me partneret e saj ose me ndonjë palë të tretë, pa kufizime, sipas kushteve tregtare që dyqani iShpejti mund të përcaktojë në diskrecionin e tijë.

Informacionet Personale nuk u transferohen ose zbulohen paleve të treta, përvec atyre të përcaktuara në këte Politikë të Privatësisë .

Zgjidhuni

Nëse përdoruesi nuk dëshiron që informacionet e tijë personale të mblidhen,përpunohen ose ndahen për qëllimet e mësipërme, atëherë mund të përjashtojë veten nga ky përdorim me efekt për të ardhmen. Për tu zgjidhur, përdoruesi fundor mund ta bëjë këte duke dërguar një email tek help@ishpejti.al (ne ju inkurajojmë të kontaktoni me anë të postës elektronike e cila kontrollohet më shpesh).

 

Cookies

Një cookie është një pjesë e vogël e tekstit që dërgohet në shfletuesin e përdoruesit edhe ruhet në kompluterin ose në pajisjen e tijë telefonike. Të gjitha cookies të përdorura nga dyqani iShpejti janë cookies të vazhdueshme, domethënë, ato do të ruhen në pajisjen e përdoruesit pasi të skadojë sesioni i shfletuesit. Cdo cookie do të fshihet brenda një muaj pasi të jetë vendosur nëse nuk është konfiguruar ndryshe. Shumica e shfletuesve të webit janë konfiguruar fillimisht për të pranuar cookies, por përdoruesi mund ta ndryshojë këte cilësim, kështuqë shfletuesi i tijë të refuzojë të gjitha cookies ose ta njoftojë atë kur një cookie po dërgohet. Gjithashtu përdoruesi është i lirë të fshijë cdo cookie ekzistuese në cdo kohë me efekt në të ardhmen. Disa karakteristika te shërbimeve të dyqanit iShpejti mund të mos funksionojnë sic duhet kur cookies janë të caktivizuar ose janë hequr.

Cookies që vendosen në kompjuterat e përdoruesve:

Cookies të vendosura në kompjuterin e një përdoruesi do të transmetojnë informacionet personale të përdoruesit sic është specifikuar më sipër në dyqanin e iShpejti për qëllimet gjithashtu të specifikuara më sipër.

 

Komunikimet e Marketingut

Mund t’ju dërgojmë email ose mesazhe të tjera rreth nesh ose produkteve edhe shërbimeve tona. Me anë të politikave të privatësisë ose duke përdorur Shërbimet, ju pëlqeni afirmativisht për të marrë mesazhe të tilla komerciale. Ju mund të kërkoni të hiqni të dhënat tuaja personale nga lista jonë e postimeve edhe të mos merrni komunikimin e ardhshëm nga ne duke ndjekur lidhjen e heqjes së abonimit nga ne që ndodhet në fund të cdo komunikimi ose duke na dërguar email ne help@ishpejti.al . Juve gjithashtu do t’ju jepet mundësia të cregjistroheni nga mesazhet komerciale në cdo email të tillë ose mesazh tjetër që dërgojmë. Ju lutem vini re se ne rezervojmë të drejten të dërgojmë komunikime lidhur me shërbimin, duke përfshirë njoftimet e shërbimit edhe mesazhet administrative, që kanë të bejnë me llogarinë tuaj ose me transaksionet tuaja duke përdorur shërbimet pa ju ofruar mundësinë për të përjashtuar marrjen e tyre nëse nuk anulloni llogarinë tuaj.

 

Të Drejtat e Përdoruesve

Përdoruesi mundet në cdo kohë të kërkojë informacione nga dyqani iShpejti në lidhje me informacionet e tijë personale të ruajtura në dyqanin iShpejti, për prejardhjen, marrësitë ose kategorinë e marrësve të cilëve u janë transferuar këto të dhëna edhe për qëllimin e ruajtjes.

Më kërkesë me shkrim nga shfrytëzuesi, iShpejti do të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme komerciale për të fshirë cdo informacion që i është ofruar, përvec nëse kërkohet ndryshe për ekzekutimin e mëtejshëm të një marrëveshjeje me një klient ose kur kërkohet nga ligjet në fuqi. Dyqani iShpejti nuk mund të rivendosë informacionin që ka fshirë.

Për të ekzekutuar ndonjë nga këto të drejta, përdoruesi mund të kontaktojë dyqanin iShpejti duke dërguar një email tek help@ishpejti.al  (për t’ju inkurajuar të kontaktoni postën elektronike që kontrollohet më shpesh).

 

Ndryshimet

Dyqani iShpejti mund të përditësojë këte politikë të privatësisë kohë pas kohë. Ne rezervojmë të drejten për ta ndryshuar këte politikë. Nëse kërkohet sipas ligjit në fuqi, ne do t’ju njoftojmë me shkrim për ndryshimet tona. Ne nuk do të bëjmë ndryshime që kanë efekt prapaveprues material nëse nuk kërkohet ligjërisht për ta bërë këte. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Shërbimeve përbën pranimin tuaj të politikës së ndryshuar. Politika e ndryshuar zëvendëson të gjitha versionet, njoftimet ose deklaratat e mëparshme të politikave.

 

Komentet & Pyetjet/Informacion mbi Kontaktin

Nëse keni ndonjë koment ose pyetje në lidhje me politikën tonë të privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në help@ishpejti.al

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Shopping cart close